گالری ۸ گالری ۷ گالری ۶ گالری ۵ گالری ۴ گالری ۳ گالری ۲ گالری ۱

left

center

right

فعالیت های ما

اخبار موسسه

جشن های مناسبتی

در آگوست 04, 13

موسسه خیریه برای فراهم آوردن شادی کودکان، جشن هایی را در نظر گرفته است که شادی کودکان و خانواده هایشان را در بر خواهد...

ادامه مطلب

کمک های غیر نقدی

در آگوست 04, 13

شما می توانید برای ارسال کمک های غیر نقدی با موسسه تماس گرفته و شرایط همکاری با موسسه را جویا شوید و یا از...

ادامه مطلب

تهیه سیسمونی و جهیزیه

در آگوست 03, 13

تهیه سیسمونی و جهیزیه تعداد ۱۱۲ جهیزیه و ۷۰ سیسمونی به مددجویان داده شده است. امید به اینکه با کمک های بیشتر و افزایش...

ادامه مطلب

کمک های نقدی

در آگوست 03, 13

کمکهای نقدی به خانواده های تحت پوشش این کمک ها شامل کمک هزینه های تحصیلی ، خرج ایاب و ذهاب ، پوشاک و غیره...

ادامه مطلب

هزینه درمان

در آگوست 03, 13

تعداد زیادی از مراجعین مددجو با مشکل بزرگی به نام بیماری روبروهستند. اکثر مراجعین به موسسه خانم می باشند که یا همسر به علت...

ادامه مطلب

آذوغه ماهیانه

در آگوست 03, 13

تهیه آذوقه ماهیانه خانواده های تحت پوشش موسسه با تهیه وام به صورت تقریبا کلی آذوقه ایی اعم از برنج، روغن، گوشت ومرغ، قندو...

ادامه مطلب