زمینه فعالیت

  • کار آفرینی
  • تهیه جهیزیه
  • تهیه سیسمونی
  • تهیه آذوقه و پوشاک
  • مشاوره
  • معرفی به پزشک
  • هزینه درمان
  • سرپرستی ایتام
  • حامی کودکان بی سرپرست وبد سرپرست از نوزادی

 

header1